Alg. voorwaarden Little G!fts
Bestellingen 

1.1 Bestellingen kunnen via winkelkarretje, telefonisch, of per e-mail worden doorgegeven. Geboortegegevens  alleen per mail. 
1.2 Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief 21% B.T.W. 
exclusief verzendkosten. 
1.3 Op alle overeenkomsten met Little G!fts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
1.4 Indien de ontvanger niet aanwezig is zal het pakketje bij de buren worden afgegeven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden middels een briefje dat postbode in uw brievenbus zal doen. Als het niet bij de buren bezorgd mag worden, graag even doorgeven dan plakken wij er een sticker op dat het niet bij de buren bezorgt mag worden. 
1.5 Ophalen van goederen mag natuurlijk ook altijd. Dan worden er geen verzendkosten gerekend. 

Verzendkosten

2.1 De verzendkosten bedragen € 7,25 per pakket. We zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van Brievenbuspost of pakketten. Natuurlijk is het altijd mogelijk om het track & trace nummer te krijgen om te zien waar het pakketje is gebleven. Als hierin wordt vermeld dat het pakketje bij de klant is aangekomen gaan wij er ook vanuit dat het klopt. Het is dan niet mogelijk om bij ons een klacht neer te leggen dat je het niet gekregen hebt. Omdat wij het niet kunnen controleren of je het wel of niet gekregen hebt. 
Verzendkosten van brievenbuspost zie website post NL
Van brievenbuspost is het niet mogelijk om een track & trace nummer te krijgen. Bij zoekraken geven wij geen garantie.

Betaling 

3.1 Bedrijven kunnen een factuur krijgen na levering van de goederen. Little G!fts hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Dit wel graag tijdig aangeven. 
3.2 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
3.3 Tevens behoudt Little G!fts zich het recht voor om de openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever. 

3.4 Bij het afhalen van goederen wordt er verwacht dat de kosten vooraf betaald te zijn.


Niet tevreden? 

4.1 Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag zsm van u, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Little G!fts zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven. 
4.2 Tevens bent u als klant gerechtigd, binnen 8 dagen na levering, de bestelling aan Little G!fts retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. En bij breekbare spullen goed inpakken zodat wij het ook heel terug krijgen. 
4.3 Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour worden gestuurd. Ook kan een order die speciaal gemaakt is niet geannuleerd worden omdat wij er ook niks meer aan hebben als er een naam op bedrukt is. 
4.4 De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Little G!fts kenbaar gemaakt te worden. 
Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. 
4.5 Little G!fts behoudt zicht het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. 
4.6 De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd. 
4.7 We doen ons best om producten zo goed mogelijk in te pakken helaas zit er geen garantie op de artikelen tijdens het verzenden defect gaan.

4.8 Artikelen waar de naam telefonisch is doorgegeven en verkeerd bedrukt geven wij geen garantie op. Als we een email hebben waarin de naam anders staat dan wij bedrukt hebben krijgt u natuurlijk het product gratis opnieuw gemaakt. 
4.9 Bedrukken op eigen kleding of producten is voor eigen risico.

Garantie 

5.1 Little G!fts is niet verantwoordelijk voor gevolgschade en verwijst nadrukkelijk naar de goedkeuringen en keurmerken van de producenten/leveranciers. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Little G!fts blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte goederen tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. 

Privacy gegevens 

7.1 De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking gesteld worden.

Toepasselijk recht/ geschillen 

8.1 Op alle overeenkomsten met Little G!fts is Nederlands recht van toepassing.
8.2 De rechter in de vestigingsplaats van Little G!fts is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. Niettemin blijft Little G!fts bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.